Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών πωλητών λαϊκών αγορών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

loading...
Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών πωλητών λαϊκών αγορών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών πωλητών λαϊκών αγορών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26 Μαΐου 2015 και οι οποίες προέκυψαν λόγω της μη καταβολής ημερήσιου τέλους προσέλευσης από πωλητές


(παραγωγούς και επαγγελματίες), που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης, δίνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το θέμα συζητήθηκε ως κατεπείγον έπειτα από σχετικό αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος Θεοφάνη Παπά, που είναι παράλληλα και Πρόεδρος της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Στην εισήγησή του ο κ. Παπάς έκανε εκτενή αναφορά στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.4321/2015, που αφορά μεταξύ άλλων και στη δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών προς τους Ο.Τ.Α.
Όπως επεσήμανε ο κ. Παπάς στην εισήγησή του:
«Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση επιτυγχάνουμε δύο ουσιαστικούς στόχους:
1. Δίνουμε οικονομική ανάσα στους πωλητές λαϊκών αγορών, παραγωγούς και επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν πληγεί όπως και πολλές άλλες επαγγελματικές ομάδες από την οικονομική κρίση, ώστε να καταβάλλουν τμηματικά τις οφειλές τους προς την Περιφέρεια και να μπορέσουν στη συνέχεια να ανανεώσουν τις άδειές τους.
2. Δίνεται η δυνατότητα να εισπραχθούν από την Περιφέρεια, εκκρεμείς οφειλές ημερήσιου τέλους, που ανέρχονται μόνο για τους επαγγελματίες στο ποσό του 1.916.000 ευρώ και αφορούν κυρίως οφειλές προς τον παλιό Ο.Λ.Α.Θ., ώστε με τη σειρά της η Περιφέρεια να αποδώσει το νόμιμο ποσοστό προς τους Δήμους και τις Ομοσπονδίες, για την εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών της Θεσσαλονίκης».
Ο κ. Παπάς υπενθύμισε ότι σύμφωνα με το σχετικό νόμο η αίτηση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης υποβάλλεται εγγράφως μέχρι τις 26 Μαΐου 2015, οπότε και λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, «εκτός αν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία», το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχει ζητηθεί και είναι και το πιθανότερο να συμβεί.
Σύμφωνα με τον κ. Παπά, οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση είναι αυστηρά προσαρμοσμένες στις διατάξεις του Ν.4321/2015 και προβλέπουν κυρίως, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1. Η υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου οφειλέτη γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ίωνος Δραγούμη 4, Θεσσαλονίκη).
2. Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις.
3. Ο συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό.
4. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι ευρώ.
5. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση
6. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, εάν ο οφειλέτης:
δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή
μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή
καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ή
δεν καταβάλει στο εξής τις προβλεπόμενες τρέχουσες οφειλές ημερήσιου τέλους προσέλευσης σε λαϊκές αγορές, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του.
seleo.gr

Δείτε τη νέα ηλεκτρική ψησταριά με αποσπώμενη σχάρα για να ψήνετε και μέσα στο σπίτι σας,που έρχεται στο χώρο σας δωρεάν με ένα τηλεφώνημα