Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

Ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αργία του Αγίου Πνεύματος

loading...
Ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αργία του Αγίου Πνεύματος
Δήλωση σχετικά με την αργία της ημέρας του Αγίου Πνεύματος έκανε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Ο κ. Τζιτζικώστας υπενθύμισε ότι η Περιφέρεια δεν είναι πλέον αρμόδια για τον καθορισμό της συγκεκριμένης αργίας και ως εκ τούτου την απόφαση για τη λειτουργία ή μη των καταστημάτων λαμβάνουν αποκλειστικά τα συναρμόδια Υπουργεία.
Η δήλωση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα είναι η εξής: «Βάσει του νόμου 3996/2011 καταργήθηκε η αρμοδιότητα των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και νυν Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων να ορίζουν ως αργία την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Ως εκ τούτου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει καμιά αρμοδιότητα καθορισμού αργίας για τη συγκεκριμένη μέρα. Θέση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι ότι η ημέρα του Αγίου Πνεύματος θα πρέπει να είναι αργία. Ζήτησα με επιστολή μου και ζητώ και σήμερα δημοσίως από τα συναρμόδια Υπουργεία να λάβουν σχετική απόφαση καθορισμού της ημέρας του Αγίου Πνεύματος ως επίσημης αργίας για όλα τα καταστήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση μεταξύ όλων των εργαζομένων».
 seleo.gr