Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Δωρεάν σεμινάρια πληροφορικής από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

loading...

Δωρεάν σεμινάρια πληροφορικής από τον Δήμο Θεσσαλονίκης
O Δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει σεμινάρια πληροφορικής για ενήλικους που είναι  αρχαρίοι.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην Πρότυπη Σχολική Βιβλιοθήκη και θα ξεκινήσουν απο τη Δευτέρα 4 Μαΐου.Η διάρκεια τους είναι δυο μήνες και η συμμετοχή σε αυτά δεν προϋποθέτει καμία οικονομική επιβάρυνση.Στη ενέργεια αυτή του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα συμμετέχουν εθελοντικά απόφοιτοι του τμήματος πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.